กิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ บรรยายเรื่อง เคล็ดไม่ลับกับการเรียนพยาบาล : The secret to success

วันที่ 18/06/2564 - 18/06/2564
หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง แบ่งปันประสบการณ์ โดยเป็นการบรรยายเรื่อง เคล็ดไม่ลับกับการเรียนพยาบาล : The secret to success ภายใต้งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทอดพงษ์ ฤทธิยา RC 104 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM