กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า

วันที่ 24/06/2564 - 24/06/2564
หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและ พลาสม่า เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2564 มีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณวลาพร พัฒนาพงศ์ศักดิ์ หัวหน้าพยาบาลฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย 76 ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านทางโปรแกรม ZOOM