กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 03/08/2565 - 05/08/2565
เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โดย หน่วยกิจการกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น โดยมีศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา เรื่อง การเรียน กิจกรรมและการปรับตัว : เรียนรู้ความต่างอย่างเข้าใจ คือ 1. นายเทอดพงษ์ ฤทธิยา ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 104 2. นางสาวสกุลทิพย์ ปริวัฒน์บวร ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย รุ่น 107 สถาบันขอขอบคุณศิษย์เก่าทั้ง 2 ท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ให้น้องๆ รุ่น 111 ค่ะ