กิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18/05/2566 - 19/05/2566
📅 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 🏢 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 👩‍🎓👨‍🎓 จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565” 👩🏻‍🏫 โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 4 คน ร่วมกิจกรรม การเสวนาจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า เรื่อง “มองมุมกลับ ปรับมุมมอง จากนักศึกษาพยาบาลสู่พยาบาลวิชาชีพ” ดังนี้ 1. พี่เก่ง-อำนาจ สุขุมานุกูล (RC105) 2. พี่คลอเดีย-วราภา มาสะและ (RC106) 3. พี่ทราย-ขนิษฐา พวงเกตุ (RC106) 4. พี่เจ้าขา-อรพินท์ วันเพ็ญ (RC107)