รับสมัครพยาบาลเฉพาะทาง

วันที่: 04/01/2565 - 30/06/2565
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
ภาค/ปีการศึกษา: ต้น/2565
เอกสารแนบ: คู่มือรับOstomy65.pdf


สมัคร

วันที่: 02/11/2563 - 30/01/2564
ชื่อหลักสูตร: เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ปี2564
ภาค/ปีการศึกษา: ต้น/2564
เอกสารแนบ: คู่มือรับสมัครสูงอายุ64.pdf
สถานะเอกสาร: ส่งใบสมัครแล้ว รอการชำระเงิน


พิมพ์ใบสมัคร พิมพ์ใบชำระเงิน ดูข้อมูลการสมัคร